Bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase, nagkaroon ng pagpupulong ang mga kaguruan ng FEES-BF Homes noong ika-5 ng Agosto sa taong kasalukuyan gamit ang Google Meet.

Pinangunahan ito ng Assistant to the Principal Florenda P. Aquino, School Information OfficerJeremiah Paul G. Manuel at School Guidance Teacher Ma. Bianca Camille G. Aragao. Ang pangunahing layunin ay pag-usapan ang “Enrolment Concerns” o pagpapatala ng mga mag-aaral na pormal na mag-uumpisa sa Agosto 13 hanggang Setyembre 13, 2021. Ito ay gagawin online sa pamamagitan ng Google Forms at sa tulong ng mga dating gurong tagapayo ng mga mag-aaral. Kabilang pa sa mga napagpulungan ay ang LIS, Administrative at Brigada Eskwela concerns.

Pinaghalong pagkatuto o blended learning pa rin ang magiging paraan ng pag-aaral ng taong panuruang 2021-2022.