Menu
The Project Optimized Google Instructions (POGI) is an intervention to address the minimal and low volume of module accomplishment.

As per the study conducted by the school researchers, modular accomplishment and submission were found lacking. This led to the organization of the program as suggested by the Google Certified Educators of the School. The teachers explored the Google Classroom and assisted the teachers of the pilot sections in its implementation. The program was able to coordinate with BFFHAI’s Project TAO in which the program enjoyed a donation of 100 smarphones capable of handling Google Classroom activities.

RECENT NEWS AND EVENTS

  • 1st Faculty Meeting
    Bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase, nagkaroon ng pagpupulong ang mga kaguruan ng FEES-BF Homes noong ika-5 ng Agosto sa taong kasalukuyan gamit ang Google Meet. Pinangunahan ito ng Assistant to the Principal Florenda P. Aquino, School Information OfficerJeremiah Paul G. Manuel at School Guidance Teacher Ma. Bianca …Read More »
  • Enrollment for School Year 2021-2022
    Ang mababang paaralan ng Fourth Estate BF Homes ay patuloy sa pagtataguyod ng dekalidad na edukasyon para sa lahat. Halina’t mag-enroll at ipagpatuloy ang pagkatuto at pagpapaunlad ng kaalaman! Ang enrollment period ay mula August 16, 2021 hanggang September 13, 2021. Makipag-ugnayan sa inyong dating gurong tagapayo para magpatala at …Read More »
  • EARLY REGISTRATION 2021
    Early registration 2021 Patuloy ang paglilista ng ating paaralan bilang paghahanda sa darating na taong panuruan 2021-2022. Mangyaring sundan ang panuto sa link o qr code na nasa poster. RECENT NEWS AND EVENTSRead More »