Ang mababang paaralan ng Fourth Estate BF Homes ay patuloy sa pagtataguyod ng dekalidad na edukasyon para sa lahat. Halina’t mag-enroll at ipagpatuloy ang pagkatuto at pagpapaunlad ng kaalaman! Ang enrollment period ay mula August 16, 2021 hanggang September 13, 2021.

Makipag-ugnayan sa inyong dating gurong tagapayo para magpatala at tumutok din sa opisyal na Facebook page ng Fourth Estate Elementary School – BF Homes para sa mga pinakahuling ulat at iba pang detalye tungkol sa pagpapatala.

Maaari ring sundan ang link na ito: bit.ly/feesbfhomesenrollment2021